Jornades del col·lapse

Utopies y distopies sobre el decreixement

L’Escola d’Economia Crítica de La Cinètika hem organitzat unes jornades que porten per títol Jornades del Col.lapse civilitzatori. Utopies i distopies sobre el decreixement i les celebraran el 23 i 24 d’octubre d’enguany a La Cinètika, a Sant Andreu de Palomar.

L’Escola d’EC és un espai d’empoderament col.lectiu que va sorgir fa dos anys amb la intenció de fomentar la formació i l’autoformació crítica en enconomia. Entenem que el lleguatge econòmic és difícil d’entendre, que això està fet de forma intencionada per dificultar que les persones poguem ser subjectes polítics actius en la lluita contra el sistema capitalista. Per això creiem que és imprescindible acostar i simplificar aquesta rama del coneixement i alhora, col.lectivament, dotar-nos d’eines que ens permetin crear i pensar models i sistemes alternatius.
Desenvolupem la nostra activitat a La Cinètika, que és un Centre Social Okupat, autogestionat, autònom i feminista a Sant Andreu. Aquest espai, que té ja més de cinc anys, preten ser un espai polític, cultural i d’oci alternatiu, obert a totes les veïnes, acostant així la pràctica política autogestionada i autònoma a totes aquelles persones que vulguen involucar-se o participar-hi d’alguna manera.

Tant La Cinètika com l’Escola d’EC son projectes autogestionats i autònoms, cosa que comporte que no rebem cap tipus de subvenció de cap institució de caràcter púbic o privat i tampoc debem obediència a ningú. I això si tradueix amb una independència total d’idees i de mitjans.
Com a projectes autogestionats farem front a les despeses d’aquestes jornades entre totes, amb un dinador solidari i amb la taquilla inversa per a les assistents als actes.

L’objectiu d’aqueste jornades és acostar el discurs i la pràctica decreixentista i de sotenibilitat de la vida a les persones que no formen part del món acadèmic o cientític, pero que tenen inquietuts polítique i un interés en transformar el model econòmic i social en el que vivim.

La nostra idea és aprofundir en el decreixement, relacionant-lo amb l’ecologia, la sostenibilitat de la vida, el pensament decolonial, el feminisme i el règim polític al que aspirem.
Per això hem pensat portar diferents ponents, alguns de tipus més acadèmic i d’altres que estan posant en pràctica algunes de les idees que sorgiran durant les jornades.